Category archives for Psykologi

Intuition

Ordet intuition kommer ursprungligen från det latinska ordet intueri, som betyder åskåda, betrakta eller se på. Intuition brukar definieras som vår förmåga att bilda en omedelbar uppfattning eller att göra en omedelbar bedömning utan medveten tillgång till all fakta. Intuition är ofta motsats till förmågan att resonera och förstå logiskt. I vardagligt tal använder vi ofta […]

KBT

Som vi skriver om på startsidan så är kunskapen om psykisk ohälsa lite si och så, inte bara i Sverige, utan också i resten av världen. Något som många hört talas om är dock något som kalls för KBT. KBT, eller kognitiv beteendeterapi som förkortningen betyder, är vad man kallar för en psykoterapeutisk behandlingsmetod. Att […]