Inte bara spelberoende

· Psykologi
Author

Många gånger är den enda psykologiska aspekt som förknippas med spelande spelberoende. Även om just detta är en problematiskt och negativ aspekt i sig som gör att många årligen far illa, är det långt ifrån alla som tappar kontrollen över sitt spelande och också långt ifrån den enda förekommande aspekten. Låt oss bredda dina vyer en aning.

Fotbolls stadium

Spelberoende eller ”hazardspelsyndrom”, som är det nyligen framtagna ordet för diagnosen hos någon som har tappat kontrollen över sitt eget spelande gällande spel om pengar, är det första som förknippas med psykologi i allmänhet när det kommer till spel. Faktum är att det finns en rad andra intressanta psykologiska frågeställningar när det kommer till spel i allmänhet, något som det kan vara värt att föra lite ljus över.

När det kommer till pokerpsykologi finns det faktiskt en hel del att lära sig om och att läsa utav. Utan att gå alldeles för djupt på ämnet och förgrena oss iväg mot mer specifika situationer, så kan man förklara det brett på följande sätt. Korten som du hela tiden blir tilldelad under din pokerkarriär är i grunden ointressanta, eftersom händerna över en lång tid tenderar att jämna ut sig. Det intressanta är vad du väljer att göra med de situationer som uppstår. Den psykologiska aspekten i poker sägs vara minst lika stor som andra tekniska färdigheter.

Enligt vissa studier tenderar oddssättare också att påverkas psykologiskt inom sina arbetsuppgifter. Även om de i regel gör ett väldigt bra jobb kan de vissa gånger både övervärdera samt undervärdera odds utifrån psykologiska aspekter. Det har visat sig svårt att profitera på detta men möjligheten att ibland hitta mera gynnsamma förhållanden existerar ändå stundtals.