Intuition

· Psykologi
Author

Ordet intuition kommer ursprungligen från det latinska ordet intueri, som betyder åskåda, betrakta eller se på.

7798344-intuition-against-blue-arrows-pointing

Intuition brukar definieras som vår förmåga att bilda en omedelbar uppfattning eller att göra en omedelbar bedömning utan medveten tillgång till all fakta. Intuition är ofta motsats till förmågan att resonera och förstå logiskt. I vardagligt tal använder vi ofta begreppet för att tala om förebud eller nyckfulla infall.

Inom filosofin är Immanuel Kant känd för att ha intresserat sig för just intuition. Immanuel Kant ansåg att intuition var grundläggande sinnesinformation delgiven till oss av vår kognitiva fakultet av sensibilitet.

Sigmund Freud menade att kunskap endast kunde samlas genom intellektuell manipulation av noga bevakningar och avfärdade därför något annan metod för insamling av kunskap som till exempel intuition. Carl Jung ansåg att intuition var en irrationell funktion av tänkande och kännande, och definierade intuition som ”perception via det omedvetna”.

I mer modern psykologi kan intuition sägas inkorporera förmågan att veta korrekta lösningar till problem och att göra val. Forskningspsykologen Gary Klein fann under sina experiment att under press, höga insatser och förändrande parametrar, använde sig experter av sin erfarenhet för att identifiera liknande situationer och intuitivt välja potentiella lösningar.

Många yrkesgrupper kan sägas använda sig av sin intuition för att fatta snabba beslut, som professionella pokerspelare när de letar efter ”tells” hos sina motståndare, sjukvårdare som snabbt bildar en uppfattning om ett akutfall eller en tulltjänsteman som granskar förbipasserande människor på en flygplats.

Många gånger i sådana fall brukar man säga att personen i fråga hade en magkänsla eller gick på ren instinkt, de kan inte säga exakt va det var som drog dem till handling, ibland inser de själva vad som orsakade deras reaktion först när det blivit uppenbart för alla, som att det syntes i en persons ögon att de var under påverkan av narkotika. De märkte det rent undermedveten men innan informationen helt hunnit bearbetas skred de till handling.