KBT

· Psykologi
Author

Som vi skriver om på startsidan så är kunskapen om psykisk ohälsa lite si och så, inte bara i Sverige, utan också i resten av världen. Något som många hört talas om är dock något som kalls för KBT.

Hjärnan

KBT, eller kognitiv beteendeterapi som förkortningen betyder, är vad man kallar för en psykoterapeutisk behandlingsmetod. Att den är relativt välkänd beror kanske på att man inte nödvändigtvis måste må psykiskt dåligt för att kunna ha nytta av metoden. Behandlingsmetoden fungerar på så sätt att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande eller gynnsamma. Dessa tankar, känslor och handlingsmönster som inte fungerar kan leda till att man mår dåligt psykiskt och att ens vardag inte fungerar.

Det man kan säga kort om KBT:s struktur är att den är väldigt strukturerad på så sätt att det finns tydliga arbetssätt som man följer. Metoden är aktiv och insiktsbefrämjande, det är inte ovanligt med ”aha-tankar” under terapins gång. KBT inriktar sig framförallt på nuet och framtiden snarare än det förflutna.

Till en början så utvecklades KBT som behandling för ångestrelaterade sjukdomar och depression, men har sedermera används effektivt även vid många andra psykiska besvär. Exempelvis så används den i missbruksvården, mot kronisk smärta, sömnproblem och så vidare. Att metoden kan användas på så många olika sätt beror i huvudsak på att den syftar till att förändra beteendemönster, tankesätt och förhållningssätt.

Ett exempel som kan tyckas låta otrolig är exempelvis då som vi nämnde, mot kronisk smärta. Där kan det handla om att bemöta smärtan på ett annat sätt – acceptera och känna på smärtan istället för att föra en ständig kamp för att bli av med den. Denna metod inom KBT kallas för ACT.