Rädda liv med hjärtstartare

· Psykologi
Author

Ett hjärtstopp kommer oftast helt oväntat och kan drabba personer som är helt friska för övrigt. I Sverige drabbas omkring 10 000 personer varje år av hjärtstopp. Tyvärr är det endast 600 av dessa personer som överlever.

Chansen för överlevnad ökar avsevärt om det finns en hjärtstartare i närheten. Vem som helst kan använda en hjärtstartare eftersom den ger röstinstruktioner till den som använder den. Fördelen med en hjärtstartare är också att det inte går att skada personen som har fått ett hjärtstopp. Detta känner dock inte alla till och just nu pågår en satsning hos HLR Hjälpen för att öka kunskapen om hjärtstartare för att fler ska våga använda sig av de hjärtstartare som finns.

Här hittar du närmsta hjärtstartare

För att alla ska kunna få reda på var närmsta hjärtstartare finns så har Svenska rådet för hjärt-lungräddning samordnat ett register för alla hjärtstartare. Genom att ladda ner en app så kan alla som installerat appen se var närmsta hjärtstartare finns. Alla som köper en hjärtstartare bör registrera den hos hjärtstartarregistret. Vem som helst kan köpa en hjärtstartare och i takt med att kunskapen om hjärtstartare ökar så har alltfler föreningar, bostadsområden och liknande investerat i en hjärtstartare. Varje gång en hjärtstartare kommer till användnings ökar chansen för överlevnad avsevärt.