Home » Archive

Articles tagged with: Äldre

Featured, Forskning, Headline, Hjärnan, Mental hälsa, Psykisk ohälsa, Psykologi »

[29 Apr 2011 | No Comment | ]
Umgänge underhåller kognition i ålderdomen

Här kommer ett glädjande besked för många äldre! Lovande ny forskning tycker på att socialisation – såsom att prata med vänner och familj – kan vara precis lika bra för hjärnan som att lösa korsord och lösa tankenötter.
Forskare vid Rush University Medical Center säger att att besöka vänner, gå på kalas och att gå i kyrkan kan bidra till att förebygga och förhala kognitiva nedsättningar i ålderdomen.
”Det är logiskt att tänka att när någons kognitiva förmågor försämras blir den mindre benägen att gå ut och träffa vänner, njuta av en …

Featured, Forskning, Headline, Psykologi »

[8 Feb 2011 | 3 Comments | ]
Äldre anpassar sig långsammare till oväntade händelser

När rutinmässiga uppgifter avbryts av en oväntad händelse tar det längre tid för äldre personer än för yngre att anpassa sig. Detta visar en ny studie från Concordia University i Montreal.
”När vi utför någonting ofta blir våra reaktioner automatiserade” säger Kevin Trewartha som är huvudförfattare till studien. ”Exempelvis är erfarna bilförare ofta ’på autopilot’ när de sitter bakom ratten, men de klarar sig bra, såvida inte någonting oväntat inträffar. Vi är intresserade av reaktionshastighet hos olika åldersgrupper när någonting oväntat inträffar medan man utför en rutinuppgift.”
Ungefär 40 personer deltog i …

Depression, Featured, Forskning, Headline, Psykisk ohälsa »

[30 Nov 2010 | One Comment | ]
En av fyra deprimerad under de sista åren i livet

En av fyra blir deprimerad under de sista åren i livet. Detta visar en studie från Umeå Universitet. Samtliga deltagare var mellan 85 och 103 år. När det gäller dessa sista år är det ingen skillnad mellan könen, 27 procent av kvinnorna och 26 procent av männen blev deprimerade.
Intressant är dock att det är betydligt större skillnader när man ser till lycka. Enbart tre av tio kvinnor över 85 år upplever att deras liv har riktig mening – medan sju av tio män över 85 gör det. Pia Hedberg vid …

Depression, Featured, Headline, Psykiatri, Psykisk ohälsa, Psykologi »

[22 Nov 2010 | 6 Comments | ]
Personlighet kan dölja depression

Vissa personlighetsdrag kan påverka riktigheten i rapporter från familj och bekanta när det kommer till att berätta om historia och symtom gällande depression. Detta kan i sin tur leda till underdiagnosticerande.
Närmare bestämt gäller det personer som är mycket utåtriktade (outgoing) och levnadsglada (fun-loving), och som i hög grad tenderar att vara glada och förtjusta. När dessa personer blir deprimerade är risken stor att anhöriga missar tecknen.
En av forskarna bakom studien, Paul R. Duberstein vid University of Rochester, säger att hypotesen inledningsvis var precis tvärtom – att vänner och familj till …

Depression, Forskning, Hjärnan, Psykologi »

[6 Jan 2010 | 2 Comments | ]

Enligt en japansk studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften “American Journal of Clinical Nutrition” kan hög konsumtion av grönt te minska risken för depression hos äldre.
Flera tidigare studier har visat att grönt te kan ha positiva effekter för den psykiska hälsan. I den aktuella studien undersökte forskarna sambandet mellan konsumtion av olika drycker och depressiva symtom bland 1058 män och kvinnor i åldern 70 eller högre. Ca 34 % av männen uppvisade depressiva symtom, varav 20 % allvarliga sådana. För kvinnor var siffrorna 39 % respektive 24 %. …

Psykisk ohälsa, Psykofarmaka, Svensk sjukvård »

[6 Oct 2009 | No Comment | ]

Susanne Rolfner Suvanto, utredare på Socialstyrelsen, menar i en intervju med Sveriges Radio att äldre som drabbas av psykisk ohälsa har svårt att få den vård de har behov av. Enligt henne finns det flera anledningar till detta. Dels finns det flera myter om åldrande, till exempel att det skulle vara naturligt eller oundvikligt att vara ledsen när man är äldre. Dels sätter landstingen en gräns för behandling mot depression och ångest vid 65 års ålder. Dessutom kan det, både för äldre och yngre, kännas skamfyllt att söka hjälp för …

Depression, Evidens, Forskning, Generaliserat ångestsyndrom, Kognitiv beteendeterapi, Mental hälsa, Psykiatri, Psykisk ohälsa, Psykologi, Sömn, Sömnsvårigheter, Ångest »

[30 Apr 2009 | No Comment | ]

Kognitiv beteendeterapi, KBT, gav minskad oro, depressiva symtom och förbättrad generell psykisk hälsa hos äldre med generaliserat ångestsyndrom inom primärvården.
134 äldre personer fördelades slumpmässigt till behandling med antingen KBT eller s.k. förbättrad sedvanlig behandling. Förbättrad sedvanlig behandling innebar ett telefonsamtal varannan vecka för att säkerställa patientsäkerhet och ge minimalt stöd. KBT innehöll psykoedukation, motiverande samtal, avslappningsträning, kognitiv terapi, exponering, problemlösning och sömnhantering.  Ett antal mätinstrument användes för att undersöka svårighetsgrad av oro, generaliserat ångestsyndrom, ångest, depression och livskvalitet. Mätningarna genomfördes innan och efter behandling samt vid ett antal uppföljningar under …

Depression, Forskning, Mental hälsa, Psykisk ohälsa, Psykologi »

[26 Mar 2009 | No Comment | ]

En studie har undersökt hälsa hos äldre kopplat till social isolering, dels i form av faktisk brist på social kontakt, dels i form upplevd isolering såsom av känslor av ensamhet eller bristande socialt stöd.
Resultaten visade att social isolering var kopplat fysisk ohälsa hos äldre, oavsett individens egen upplevelse. Social isolering var dock endast kopplat till psykisk ohälsa om individen kände sig ensam eller upplevde sig sakna socialt stöd.
Studien publicerades i Journal of Health and Social Behavior och genomfördes av Erin York Cornwell och Linda J. Waite.
Anxiety Insigths skriver även att …

Antidepressiva läkemedel, Depression, Psykofarmaka, Psykologi, Ångest »

[9 Mar 2009 | No Comment | ]

En ny rapport från hemsjukvården i Växjö visar att 50 % av de äldre får antidepressiva läkemedel. Detta skriver Smålandsposten. Var tredje äldre på boende får lugnande benzodiazepiner mot oro, ångest och sömnstörningar. Siffrorna skiljer sig mellan olika kommuner och olika kommunala äldreboenden.
– Det finns inget som säger att exempelvis de äldre i Älmhult skulle behöva ha mera av neuroleptika än de som bor i Ljungby, Det handlar om traditioner bland läkarna och hur de skriver ut, konstaterar Hans Thulesius, som är medicinskt sakkunnig för hemsjukvårdsrapporten, enligt Smålandsposten.
Smålandsposten uppger även …

Forskning, Psykologi, Stress »

[2 Mar 2009 | No Comment | ]

Psychology Today och Art Markman, PhD, skriver om en ny studie som visat att stress kan minska risktagande hos äldre personer över 65 år. Hos yngre personer påverkade stressen inte risktagande i samma utsträckning.
Personer fick hålla sin arm i antingen varmt eller iskallt vatten under tre minuter. Iskallt vatten ledde till högre nivåer av kortisol än varmt vatten. Att hålla sin arm i varmt vatten ledde till ett låg fysiologiskt stress, medan iskallt vatten ledde till hög stress.
Sedan fick personerna delta i ett spel  där risktagande ingick. Det visade sig …