Home » Archive

Articles tagged with: Ångest

Antidepressiva läkemedel, Bipolärt syndrom, Depression, Forskning, Mental hälsa, Psykiatri, Psykisk ohälsa, Psykologi, Ångest »

[11 Mar 2010 | No Comment | ]

Ett en sida långt frågeformulär med 27 frågor som finns gratis på internet är ett valitt och effektivt instrument för att testa patienter för fyra vanliga psykiska sjukdomar, enligt en studie från University of North Carolina at Chapel Hill. Frågeformuläret heter My Mood Monitor (M-3) och finns här.
M-3formuläret undersöker för depression, bipolär sjukdom, ångestsyndrom och PTSD. De flesta som lider av dessa sjukdomar i USA får sin första diagnos av sin husläkare och inte av en psykiater. Merparten av all antidepressiv medicin skrivs även den ut av husläkare.
- Ungefär en …

Antidepressiva läkemedel, Debatt, Depression, Läkare, Psykofarmaka, Psykoterapi, Svensk sjukvård, Ångest »

[26 Jan 2010 | 2 Comments | ]

Enligt en artikel i Dalarnas tidningar (DT) leder brist på terapeuter till att många patienter får antidepressiv medicinering istället.
- Livet är jobbigt för många människor och det finns för lite samtalsresurser. I Falun är det köer på flera månader för den som vill ha samtalsterapi. Det är hopplöst. Då måste vi råda personer som har det väldigt jobbigt att ta mediciner, säger Malin André, distriktsläkare på Britsarvets vårdcentral.
Malin anser att det måste finnas tillgång till många olika sorters behandlingsformer för depression i primärvården:
- Det finns internethjälp som har visat sig …

Depression, Evidens, Forskning, Fysisk ohälsa, Generaliserat ångestsyndrom, Kognitiv beteendeterapi, Minnet, Psykofarmaka, Specifik fobi, Ångest »

[25 Jan 2010 | 2 Comments | ]

I en forskningsgenomgång som kommer publiceras i den vetenskapliga tidskriften “Depression and anxiety” har forskare sammanfattat kunskapsläget om ångestsyndrom hos äldre och hur detta skiljer sig från ångest hos yngre personer. I artikeln konstaterar man bland annat följande:

Ångestsyndrom är vanliga även bland äldre (över 55 år), men inte lika vanliga som hos yngre vuxna. Specifika fobier och generaliserat ångestsyndrom (GAD) tycks vara de vanligaste typerna av ångestsyndrom bland äldre. De är dock oklart om de metoder man använder för att ställa diagnos hos yngre fungerar på samma sätt för äldre, …

Depression, Digital terapi, Kognitiv beteendeterapi, Psykiatri, Psykoterapi, Svensk sjukvård, Ångest »

[11 Jan 2010 | 3 Comments | ]

Helsingborgs dagblad rapporterar att försöket med internetbaserad terapi för behandling av ångestsyndrom som genomförts inom psykiatrin i region skåne varit såpass lyckat att det nu troligen kommer att permanentas. Det var under den föregående hösten som ett 40-tal patienter deltog i ett test av behandling av ångestsyndrom över nätet med ett behandlingsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi. Nio av tio patienter upplevde förbättring och nu ska programmet utvidgas till att gälla även för depressioner, för vilket internetbaserad terapi i studier visat goda resultat.
I ramen för behandlingsprogrammet har deltagarna fått lära sig …

Depression, Forskning, Generaliserat ångestsyndrom, Panikångest, Ångest »

[7 Dec 2009 | No Comment | ]

Enligt en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften “Journal of Anxiety Disorders” löper personer som är mer rädda för att känna ångest än genomsnittet större risk att drabbas av depression.
I studien använde man sig av ett mått på ångestkänslighet som kallas Anxiety sensitivity (AS). Detta definieras som en rädsla för ångestrelaterade förnimmelser, som kommer sig av föreställningen att dessa förnimmelser kommer ha negativa konsekvenser, antingen socialt, fysiskt eller psykologiskt. Till exempel kan en person med hög ångestkänslighet övertolka hög puls som ett tecken på begynnande hjärtproblem eller yrsel …

Antidepressiva läkemedel, Depression, Webbtips, Ångest »

[2 Dec 2009 | No Comment | ]

Jonas Mosskin tipsar om skribenten Elin Grelssson, som på sin blogg skrivit ett personligt och informativt inlägg med titeln “SSRI – så funkar det” om hur det är att ta antidepressiv medicinering. Hon tar själv Citalopram, ett preparat som används mot ångest och depression.
Elin berättar om hur det går till att använda psykofarmaka, allt från första läkarbesöket till vilka biverkningar som kan dyka upp under de första veckorna. Hon är noga med att påpeka att inlägget baseras på hennes egna subjektiva upplevelser och att det är individuellt hur man reagerar på …

Barn & Ungdom, Forskning, Psykiatri, Psykisk ohälsa, självmord, Ångest »

[30 Nov 2009 | No Comment | ]

Enligt en artikel som kommer att publiceras i den vetenskapliga tidskriften Acta Psychiatrica Scandinavica ökar den psykiska ohälsan bland ungdomar i Stockholms län.
Tidigare forskning har inte kunnat ge något entydigt svar på frågan om den psykiska ohälsan bland unga ökar i Sverige anser artikelförfattarna. Det finns studier som tyder på att så är fallet medan andra visar på motsatsen. Man har dock kunnat se att antalet självmord bland unga inte längre minskar och det finns tecken på att unga mår sämre även i flera andra länder i Europa.
Ett problem med …

Antidepressiva läkemedel, Depression, Posttraumatiskt stressyndrom, Psykisk ohälsa, Psykofarmaka, Ångest »

[6 Nov 2009 | 3 Comments | ]

Medierna rapporterar idag om en massaker på militärbasen Fort Hood i Texas, USA, där 11 människor sägs ha dödats och minst 30 skadats av en man som sköt vilt omkring sig. Mannen som misstänks för dådet är en amerikansk major och psykiatriker, Malik Hasan, som nu vårdas med svåra skador efter att ha skottskadats av en polis. Än så länge vet man inte säkert vad som är motivet, men flera medier rapporterar dels att Hasan var livrädd för att skickas ut i fält igen samt att han var muslim och …

Depression, Forskning, Psykisk ohälsa, Ångest »

[28 Oct 2009 | One Comment | ]

Enligt en artikel som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health är förekomsten av depression, ångest och fysisk ohälsa lägre bland personer som bor i närheten av grönområden.
Studien är en registerstudie bland journaldata för ca 350 000 personer som var registrerade i primärvården i Holland. För att undersöka vilken effekt grönområden hade räknade man ut hur stor andel grönområden varje person hade inom 1 och 3 kilometer från sin bostad. I genomsnitt uppgick grönområdena till 42% av deltagarnas närområde inom 1 kilometer från hemmet, och …

Psykiatri, Psykisk ohälsa, Ångest »

[25 Oct 2009 | 3 Comments | ]

Enligt den brittiska tidningen The Guardian kan patienter med självskadebeteenden i Storbritannien få hjälp på sjukhus med att skada sig själva på så ofarligt sätt som möjligt. Detta innebär bland annat att man lägger upp vårdplaner där man kommer överens om under vilka omständigheter patienten till exempel får skära sig och att patienten ska söka vård om skadorna blir för svåra. Patienterna kan även få tillgång till sterila rakblad och i vissa fall kan sjuksköterskor närvara när patienten skadar sig själv. Metoden liknar på detta sätt de sprututbytesprogram som erbjuds …